МениВеб страни

Соработници

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Оглас за пополнување на работно место со унапредување: 1. Водач на група во територијална противпожарна единица - Виница, шифра на работно место УПР0402Б11000 - 1 извршител.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk